سرویس های وردپرس آکادمی وب فاز اتمی

نصب قالب وردپرس از طریق بسته نصبی به صورت اختصاصی

بدون خطا شر وع کنید !

سایت خود را روی آب بنا نکنید . اولین قدم ساخت سایت وردپرسی نصب صحیح و بررسی تمام پیش نیاز ها قبل از رشد سایت شماست . اگر قبل از هر چیز به پایه و اساس کسب و کارتان توجه نکنید خیلی زود پشیمان خواهید شد .

برای ساخت یک ساختمان ابتدا پی ساختمان محکم بنا میشود بعد خود ساختمان برای کسب و کار آنلاین هم نصب و کانفیگ اختصاصی حکم پی کسب و کار شمارا دارد .

نصب و کانفیگ اختصاصی قالب وردپرس